Grains Heatmap

ZCU9
Corn
+2.84%
ZOU9
Oats
+2.00%
ZSU9
Soybeans
+1.08%
ZMU9
Soybean Meal
+1.06%
ZWU9
Wheat
+0.37%
ZLU9
Soybean Oil
+0.21%
ZRU9
Rough Rice
-1.06%

-1.06% 
                             
 +2.84%